Bractwo Ducha ŚwiętegoChrześcijanin jest powołany do tego, aby swoje życie opierać na prawdzie Ewangelii. Nie wyróżniamy się strojem - nie nosimy habitu. Nasze oddanie Bogu przeżywamy w sobie, zachowując dyskrecję. Żyjemy normalnie. Staramy się, by nasze życie było wzorowane na życiu Chrystusa, aby przepełniał je duch miłosierdzia.


Jeśli jesteś samotna/y, masz problemy z mieszkaniem, i chcesz zamieszkać w gronie ludzi miłych, uczciwych i życzliwych , to skontaktuj się z nami. Napisz do nas i opisz swoją sytuacje w jakiej obecnie jesteś.

Wiemy, że trudno znaleźć uczciwych i chętnych ludzi do wspólnego domu. Najlepiej czujemy się w gronie życzliwych i uczciwych osób. Niektórzy ludzie  żyją w cichej rozpaczy. Często daleko od najbliższych i rodzin.

Najważniejszą cechą Bractwa Ducha Świętego jest życie w wspólnocie, nieustanne poszukiwanie Boga i głębokie życie wewnętrzne oparte na prawdzie o sobie samym. Dlatego warunkiem przyjęcia do wspólnoty jest osobista dojrzałość chrześcijańska czyli, gotowość do życia we wspólnocie.


Jeśli czujesz, że Bóg Cię powołuje do swojej służy w Bractwie Ducha Świętego i pragniesz pójść tą drogą – zapraszamy Cię w nasze domowe progi.

Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci w modlitwie.


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Owocem  Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i łagodność.  Każdy otrzymuje Ducha Świętego w momencie gdy zawierzy Jezusowi Chrystusowi. To działanie Ducha Świętego sprawia, że upodabniamy się na obraz Chrystusa, czyniąc nas bardziej podobnych do Niego

W ten sposób jest On „innym Pocieszycielem”, nowym Pocieszycielem, gdyż przez Jego oddziaływanie Dobra Nowina przyobleka się w ciało ludzkich serc i sumień i rozszerza się w historii.
Naszym celem jest pełnić usługiwanie związane z pełną użytecznością wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje wsparcia duchowego i fizycznego.<Czym się zajmujemy?>
BDS-Dom, to dom w którym wspólnie prowadzi się gospodarstwo domowe, przygotowuje posiłki.

Osoby we wspólnocie muszą darzyć się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Jest to dom ludzi ceniących ciszę i spokój, lubiących naturą  oraz ceniących prostotę życia. Każda z osób zobowiązana jest do posiadania tylko niezbędnych rzeczy osobistych, 
pamiątek rodzinnych itp. 
Osoby chętne będą mogły brać udział w zajęciach rozwijających swoją osobowość poprzez modlitwę, rożne formy medytacji, rozwijać swoje zdolności artystyczne, itp. 

Na terenie wspólnoty obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. 

Dom wspólnoty jest domem utrzymującym się z dochodów, rent , emerytur osób zamieszkujących wspólnotę.

BDS-Dom nie jest domem pomocy społecznej. 
BDS-Dom nie jest Domem Spokojnej Starości.

Każda zamieszkująca we wspólnocie osoba pokrywa koszty utrzymania (czynsz, opłaty licznikowe: prąd , gaz, woda, ścieki, opał w okresie zimowym,)

Wyżywienie oraz środki czystości jak w normalnym gospodarstwie domowym w ustalanych kwotach. Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby uzależniony jest od ilości osób mieszkających w domu.  


Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, czujesz, że jesteś powołany do zamieszkania z nami. Masz w sobie rozeznanie, które jest próbą odkrycia drogi, którą Bóg przygotował dla człowieka i którą chce go prowadzić aż do wiecznego szczęścia. Poznanie Bożego planu możliwe jest w Chrystusie, przez którego człowiek został powołany i został obdarzony możliwością odczytywania drogi Bożego prowadzenia.
  
To, do czego jesteśmy powołani zawsze nas wezwie. Musimy tylko słuchać siebie i postępować w zgodzie ze sobą.

Jeśli czujesz w sobie powołanie, które jest zawsze łaską. Oznacza to, że trzeba wejść w przestrzeń wiary, otworzyć się na Bożą miłość. Bóg odpowiada kiedy człowiek prosi.Chrześcijanin, który pokłada nadzieję i radość w zbawieniu przez Jezusa, nie może nie przynosić owocu Ducha Świętego (Mat. 12.33).

Dzień po dniu nasze życie świadczy o tym, co Chrystus uczynił dla nas. Możemy głosić prawdę,


lecz najlepszym dowodem naszej bliskiej więzi z Chrystusem jest owoc naszych uczynków.


 zapytanie

Kontakt: opiekun s. Zofia 
koordynator opiekun: b. Piotr

Na tej właśnie drodze Duch Święty, umacniając w każdym z nas - człowieka wewnętrznego, sprawia, że człowiek coraz lepiej odnajduje siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie.


***

SPOTKANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie, na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne jest miejscem, gdzie objawia się żywa miłość Boga i gdzie Bóg może działać. To Duch Święty jest źródłem natchnienia i On kształtuje modlitwę, łącząc liczne głosy w modlitwie chwały. Spotkanie to łączy wszystkich we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga.

Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy przemienić, odnowić. Jest ona odkryciem przez każdego z nas - Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. I tak Apostołowie, przemienieni rozpoczynają głosić nauki Jezusa Chrystusa.Interwencja Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne miłości i radości.


Boże, 
przenikasz mnie i znasz.Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to , coś Ty dla mnie zamierzył. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię 
o dar Mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował 
się zasadami tejże wiary, 

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie 
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani 
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

o dar Pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże obraża.