AFIRMACJA ZDROWIA MODLITWA O PIO o Uzdrowienie

Scientia salutis, et in Deum.
Modlitwa Ojca Pio o uzdrowienieŻyjemy w świecie bardzo hałaśliwym i niespokojnym, gdzie praktycznie nie ma miejsca na skupienie i ciszę. Nasze zmysły wypełnia hałas wydawany przez pojazdy i różne maszyny, ale także rozpraszająca muzyka wątpliwej wartości oraz miliony obrazów.
Zapraszam do medytacji, modlitwy, afirmacji zdrowia.

Pozdrawiam w wibracjach miłości
Piotr 

WITAMY CIĘ NA NASZEJ STRONIE

Jezus powiedział: „Duch Święty was wszystkiego nauczy”. Jezus jest Nauczycielem i Mistrzem.  Duch naucza wszystkiego, bo On jest Nauczycielem wewnętrznym. Duch pomaga mi wewnętrznie przylgnąć, zakotwiczyć się do tego, czego Jezus uczy.NOWY TESTAMENT
Ewangelia wg św. Jana

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.  Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela  da wam, aby z wami był na zawsze -  Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.  Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.  Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.  W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

BDS-DOM

Organizujemy nowy dom Bractwa Ducha Świętego w okolicach Bielska Białej i Opola.

Jeśli poczułaś w sobie powołanie i chcesz aby Bóg był w twoim życiu najważniejszy. Od spotkania z Nim zaczynać dzień i w taki sam sposób każdy dzień kończyć. To zapraszamy do nas. Jak rozpoznać do czego wzywa mnie Bóg? Powołanie rozpoznajemy jako umiłowanie takiej a nie innej drogi życia. Stać się przyjacielem Jezusa to być świadkiem tego, że Bóg kocha nas nie tylko nieodwołalnie, ale też w sposób najmądrzejszy ze wszystkich możliwych. Każda prawdziwa miłość jest wielkoduszna i ofiarna. Egoizm oddala nas od Boga i bliźniego, oddala od radości życia.

Charakterystyczną cechą osób, które zostały powołane do naśladowania Chrystusa, jest objęcie opieką tych, którym Wcielony Syn Boży okazywał troskę; to ludzie biedni, opuszczeni, skrzywdzeni i bezradni w życiu codziennym. Osoby w Bractwie Ducha Świętego są powołane do tego, by harmonijnie łączyć rozwój duchowy z zewnętrzną aktywnością a modlitwę z pracą. "zobacz CZYM SIĘ ZAJMUJEMY"
Ważne dla szczęścia w życiu jest poznanie woli Bożej i wybranie takiej drogi życia, aby przyniosła ona zadowolenie i satysfakcję. 

Etapy wstąpienia do naszej wspólnoty:


Pierwszym jest kontakt z osobą odpowiedzialną za powołania w celu bliższego poznania się ; kontakt przez email, może być tradycyjny. Dobrą ku temu okazją są np. Dni Skupienia i rekolekcje, których terminy są w zakładce: WYDARZENIA

Kolejnym etapem jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego. Kwestionariusz dostępny jest drogą mailową u opiekuna odpowiedzialnego za przyjęcie do BDS. Kiedy zostanie zaakceptowane zgłoszenie osoby, umawiamy kandydatkę na rozmowę z opiekunem BDS, od którego zależy dopuszczenie osoby do rozpoczęcia kandydatury. Osoby zabiegające o przyjęcie do BDs-dom mogą przyjechać na okres próbny i zorientować się, uczestniczyć w życiu codziennym BDS. Przez czas pobytu w naszej Wspólnocie BDS-DOM masz zapewnioną duchową opiekę.

Pozwól Jezusowi działać w Twoim sercu, nie lękaj się, On jest z Tobą.


Bractwo Ducha ŚwiętegoChrześcijanin jest powołany do tego, aby swoje życie opierać na prawdzie Ewangelii. Nie wyróżniamy się strojem - nie nosimy habitu. Nasze oddanie Bogu przeżywamy w sobie, zachowując dyskrecję. Żyjemy normalnie. Staramy się, by nasze życie było wzorowane na życiu Chrystusa, aby przepełniał je duch miłosierdzia.


Jeśli jesteś samotna/y, masz problemy z mieszkaniem, i chcesz zamieszkać w gronie ludzi miłych, uczciwych i życzliwych , to skontaktuj się z nami. Napisz do nas i opisz swoją sytuacje w jakiej obecnie jesteś.

Wiemy, że trudno znaleźć uczciwych i chętnych ludzi do wspólnego domu. Najlepiej czujemy się w gronie życzliwych i uczciwych osób. Niektórzy ludzie  żyją w cichej rozpaczy. Często daleko od najbliższych i rodzin.

Najważniejszą cechą Bractwa Ducha Świętego jest życie w wspólnocie, nieustanne poszukiwanie Boga i głębokie życie wewnętrzne oparte na prawdzie o sobie samym. Dlatego warunkiem przyjęcia do wspólnoty jest osobista dojrzałość chrześcijańska czyli, gotowość do życia we wspólnocie.


Jeśli czujesz, że Bóg Cię powołuje do swojej służy w Bractwie Ducha Świętego i pragniesz pójść tą drogą – zapraszamy Cię w nasze domowe progi.

Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci w modlitwie.


Owocem  Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i łagodność.  Każdy otrzymuje Ducha Świętego w momencie gdy zawierzy Jezusowi Chrystusowi. To działanie Ducha Świętego sprawia, że upodabniamy się na obraz Chrystusa, czyniąc nas bardziej podobnych do Niego

W ten sposób jest On „innym Pocieszycielem”, nowym Pocieszycielem, gdyż przez Jego oddziaływanie Dobra Nowina przyobleka się w ciało ludzkich serc i sumień i rozszerza się w historii.
Naszym celem jest pełnić usługiwanie związane z pełną użytecznością wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje wsparcia duchowego i fizycznego.<Czym się zajmujemy?>
BDS-Dom, to dom w którym wspólnie prowadzi się gospodarstwo domowe, przygotowuje posiłki.

Osoby we wspólnocie muszą darzyć się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Jest to dom ludzi ceniących ciszę i spokój, lubiących naturą  oraz ceniących prostotę życia. Każda z osób zobowiązana jest do posiadania tylko niezbędnych rzeczy osobistych, 
pamiątek rodzinnych itp. 
Osoby chętne będą mogły brać udział w zajęciach rozwijających swoją osobowość poprzez modlitwę, rożne formy medytacji, rozwijać swoje zdolności artystyczne, itp. 

Na terenie wspólnoty obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. 

Dom wspólnoty jest domem utrzymującym się z dochodów, rent , emerytur osób zamieszkujących wspólnotę.

BDS-Dom nie jest domem pomocy społecznej. 
BDS-Dom nie jest Domem Spokojnej Starości.

Każda zamieszkująca we wspólnocie osoba pokrywa koszty utrzymania (czynsz, opłaty licznikowe: prąd , gaz, woda, ścieki, opał w okresie zimowym,)

Wyżywienie oraz środki czystości jak w normalnym gospodarstwie domowym w ustalanych kwotach. Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby uzależniony jest od ilości osób mieszkających w domu.  


Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, czujesz, że jesteś powołany do zamieszkania z nami. Masz w sobie rozeznanie, które jest próbą odkrycia drogi, którą Bóg przygotował dla człowieka i którą chce go prowadzić aż do wiecznego szczęścia. Poznanie Bożego planu możliwe jest w Chrystusie, przez którego człowiek został powołany i został obdarzony możliwością odczytywania drogi Bożego prowadzenia.
  
To, do czego jesteśmy powołani zawsze nas wezwie. Musimy tylko słuchać siebie i postępować w zgodzie ze sobą.

Jeśli czujesz w sobie powołanie, które jest zawsze łaską. Oznacza to, że trzeba wejść w przestrzeń wiary, otworzyć się na Bożą miłość. Bóg odpowiada kiedy człowiek prosi.Chrześcijanin, który pokłada nadzieję i radość w zbawieniu przez Jezusa, nie może nie przynosić owocu Ducha Świętego (Mat. 12.33).

Dzień po dniu nasze życie świadczy o tym, co Chrystus uczynił dla nas. Możemy głosić prawdę,


lecz najlepszym dowodem naszej bliskiej więzi z Chrystusem jest owoc naszych uczynków.


 zapytanie

Kontakt: opiekun s. Zofia 
koordynator opiekun: b. Piotr

Na tej właśnie drodze Duch Święty, umacniając w każdym z nas - człowieka wewnętrznego, sprawia, że człowiek coraz lepiej odnajduje siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie.


***

SPOTKANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie, na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne jest miejscem, gdzie objawia się żywa miłość Boga i gdzie Bóg może działać. To Duch Święty jest źródłem natchnienia i On kształtuje modlitwę, łącząc liczne głosy w modlitwie chwały. Spotkanie to łączy wszystkich we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga.

Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy przemienić, odnowić. Jest ona odkryciem przez każdego z nas - Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. I tak Apostołowie, przemienieni rozpoczynają głosić nauki Jezusa Chrystusa.

Interwencja Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne miłości i radości.


Boże, 
przenikasz mnie i znasz.Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to , coś Ty dla mnie zamierzył. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię 
o dar Mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował 
się zasadami tejże wiary, 

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie 
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani 
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

o dar Pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże obraża.